Tweede Week van het Nederlands in Brussel van 6 tot 13 Oktober

Ga naar het programma!

Een volwaardige versie van de “Week van het Nederlands in Brussel” werd voor de eerste keer in 2017 gelanceerd in onze tweetalige Vlaamse, Kosmolitische, en Europese Hoofdstad.

Dit initiatief was er op voorstel van “Brussel Mon Amour, een schat van een Stad”, een Netwerk dat een jaar geleden via Facebook het licht zag via DGG vzw, dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers én Nederlandse taallovers.


Brussel Mon Amour (BMA) overstijgt ruim de Nederlandstalige politieke partijgrenzen. In kosmopolitische Brussel streeft BMA er naar het Nederlands als onze oorspronkelijke taal ten volle tot haar recht te laten komen. BMA draagt een positieve visie uit over Brussel, onze wereldse en tegelijk zo menselijke stad, waar alles steeds weer in volle verandering is, zonder de problemen te ontkennen.
Samen met U zien wij Brussel niet meer als louter Franstalig, maar als een geïnternationaliseerde tweetalige stad waar het Nederlands van trottoir, via café en winkel tot aan het openbaar loket de spreektaal is, open weliswaar met een venster op de wereld.

Tweede Volwaardige Week van het Nederlands in Brussel

Speciale Gast Papa Guy is eigenlijk dr Guy Alois Magnus, initiatiefnemer van de eerste volwaardige Week van het Nederlandsi  Brussel, maar ook sinds enige jaren een van de Europese en Belgische facilitatoren  van VISION 2015-2030 ARC DURABLE Duurzame CongoBoog​ (FB)  met vriendenkring rond de symbolische figuur van “Jan van Brussel” (FB) dat pleit voor lokale partnerships in samenwerking met Lokale Besturen en voor erkenning van culturele waarden buiten Europa. In Afrika zelf ook bekend als Promotors4africa​. Guy Aloïs is ook de initiatiefnemer vorig jaar van de eerste Nacht van Brunelleke, de nieuwe zus van elke Brusselse Ket – Ket Bruxellois, met dank aan alle NL fracties van het Bureau va het Brussels Nederlandstalig Parlement (Bureau van de Raad VGC, voor de meeste nieuwe Brusselaars een onbegrijpbare naamgeving, soms ook op een wimpel Parlement van de Vlamingen in Brussel genoemd).

De eerste volwaardige week werd gerealiseerd na een positieve reactie op de sociale media van Vlaams Minister van Cultuur, Media, en Brussel, Sven Gatz​. Talrijke voorstellen zijn reeds binnen gekomen alsook toezeggingen voor de tweede editie bij Brussel Mon Amour en de organiserende vzw DGG, die ook Duurzame CongoBoog en VISION 2015-2030 begeleidt en destijds de werelconferentie voor de EU en de VN opzette rond stedelijke beleid, sociale problemen, milieu en gezondheid. Ook Dank aan het Huis van het Nederlands in Brussel, het Vlaams-Afrikaans Huis in Brussel, De Buren, en natuurlijk ook Muntpunt​ en de morele steun binnen het VGC (Vlaamse GemeenschapsCommissie.

Met deze clip lanceren wij dan ook een oproep voor creatief talent van alle horizonten voor de Tweede Week van het Nederlands in Brussel en Nacht van BruNelleke 2018 met vooral dank aan alle sympathisanten en vrijwilligers vorig jaar. Zich melden via brusselmonamour@gmail.com en/of 02 502 2 902 of 0483 275 692. Wij bellen u binnen België zeker terug.

De tweede volwaardige ‘Week van het Nederlands in Brussel’

Ook in 2018 een week vol niet te missen activiteiten en events, die de gevoelige snaren zullen raken van alle Nederlandstalige Brusselaars, Vlamingen, Vlaamse Brusselaars, Brusselse Vlamingen, Nieuwe Brusselaars, Nieuwe Belgen, en ieder die de Nederlandse taal in zijn hart draagt en/of respecteert, de oorspronkelijke taal van Brussel.