BMA BxNL staat voor een Nederlandstalig niet-partijpolitiek initiatief en positieve open en warme visie op Brussel in Vlaanderen, de Lage Landen, en de hele wereld.

 

  1. Kansen geven aan nieuwe Brusselaars en Bewoners van Brussel (ook expats) om via de kennis en praktijk van het Nederlands (BRU-NL) in Brussel een betere kwaliteit van leven op de bouwen voor zichzelf, zijn & haar kinderen, familie & vrienden. Bouwen op basis van schoonheid en wederzijds respect.
  2. Promotie van Brussel als zeker ook een BRU-NL open stad, van haar gezelligheid, ambiance, internationaal karakter, innovatie, smart city in een mondiale sfeer. Brussel als als een creatief venster op de wereld. Wonen, werken, investeren en consumeren in Brussel aantrekkelijk maken voor Nederlandstaligen.
  3. Uitwisseling facilititeren tussen Brussel en de Nederlanden. Acties en banden creëren via kleinschalige initiatieven en omkadering. Eerste AS is een “BABA CONNEXION” : Brussel-Antwerpen – Brabant-Amsterdam.
  4. Het NederLands bevorderen in Brussel op straat & trottoir, horeca, bij dienstverlening door overheden en ziekenhuizen. De impliciet negatieve associatie met Vlaams of Vlaanderen confronteren met humor en een positieve visie op de schoonheid van twee- en meertaligheid met een open kosmopolitische visie. Met respect voor lokale historische landstaal, culturen, humane tradities, en geschiedenis. Nederlands, de oorspronkelijke en authentieke taal van Brussel. Een educatief en informatief project gericht op minderheden en alle bewoners.